Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI:

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA
 4. DOSTAWA
 5. PŁATNOŚĆ
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


3. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA


4. DOSTAWA


5. PŁATNOŚĆ

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ NR ZAMÓWIENIA
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE